Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

ZMENENÝ REŽIM ČINNOSTI V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE : CŠPP nevykonáva diagnostické a intervenčne služby . Kontakty pre operatívne informácie : E-mail: spzmt@spzmt.sk , telefón/ sms : 0911413404

Centrum.... (Small)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Martine
sa špecializuje na deti a mládež od ranného veku do ukončenia prípravy na povolanie

s mentálnym postihnutím
s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím

Poskytujeme bezplatné odborné služby
(po vzájomnej dohode na ulici P.Mudroňa 46 a Ul. východná 16)

špeciálnopedagogické vyšetrenia

psychologické vyšetrenia

špeciálnopedagogickú a psychologickú intervenciu poradenskú a konzultačnú činnosť rodičom, pedagógom a verejnosti v otázkach výchovy a vzdelávania detí a mládeže s mentálnym postihnutím

poradenské, diagnostické služby a odbornú pomoc pri integrácii detí a mládeže s mentálnym postihnutím v materských a základných školách

poradenské služby pre zdravotne postihnuté a zdravotným postihnutím ohrozené deti a mládež, ich zákonným zástupcom a pedagógom

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

Mgr. Patrícia Suchá-psychológ
Mgr. Alena Pálušová – psychopéd (pre žiakov s mentálnym a rečovým postihnutím)
Mgr. Danica Filipová – psychopéd (pre žiakov s ťažším mentálnym a viacnásobným postihnutím)
Mgr. Tatiana Bukovská – psychopéd (pre žiakov s mentálnym postihnutím a autizmom)
Mgr. Gabriela Jurčiová – psychopéd (pre žiakov s mentálnym postihnutím a poruchami správania)