O nás

P4210063 (Small)
Nájdete nás…

Hlavná budova školy sa nachádza v centre mesta Martin, v blízkosti Univerzitnej nemocnice
a vedľa Obchodnej akadémie v Martine – na ulici P.Mudroňa 46.
Elokované pracovisko školy sa nachádza na sídlisku Sever – Ul. východná 16.

PC190007 (Small)

Niečo o nás…

NAŠA ŠKOLA je špecializovaným pracoviskom, ktoré ponúka školské služby žiakom s  mentálnym a viacnásobným postihnutím,
ako aj poradenské služby rodičom, pedagógom i verejnosti.

Organizačnou zložkou špeciálnej základnej školy je praktická škola.

Súčasťou školy sú zariadenia:
– školský klub detí
– centrum voľného času

– centrum špeciálno-pedagogického poradenstva