Organizácia šk. roku

Organizácia školského roka 2019/2020

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) celoškolským stretnutím
o 8.30 hod. v telocvični na Ul. P.Mudroňa 46.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 27. januára 2020.
Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 26. júna 2020.

Školské vyučovanie sa končí  30. júna 2020 (utorok) vydaním vysvedčenia.