Organizácia šk. roku

Organizácia školského roka 2021/2022

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) pre žiakov Ul. Mudroňova 46
A variant:  8.00- 8.30 hod. v  triedach školy

B variant a Praktická škola  9.00 hod. v triedach školy. 

Stretnutie zákonných zástupcov nových žiakov bude pred budovou školy.

Nástup do školy pre žiakov Ul. východná 16 bude dňa 3. septembra (piatok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2021.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 24. januára 2022.
Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 22. júna 2022.

Školské vyučovanie sa končí  30. júna 2022 (štvrtok) vydaním vysvedčenia.

Informácie-2021-2022