Organizácia šk. roku

Organizácia školského roka 2020/2021

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda) pre žiakov Ul. Mudroňova 46
o 8.30 hod. v  triedach školy. Stretnutie nových žiakov a zákonných zástupcov bude pred budovou školy.

Nástup do školy pre žiakov Ul. východná 16 bude dňa 3. septembra (štvrtok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 21. januára 2021.
Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 23. júna 2021.

Školské vyučovanie sa končí  30. júna 2021 (streda) vydaním vysvedčenia.

Informácie 2020-2021 doc