Triedy a triednictvo

Rozdelenie tried a triednictva - variant ARozdelenie tried a triednictva-variant B,C,AT
3.A Mgr. Janka Revallová 1.B PhDr. Tatiana Tešlová
4.A Mgr. Lea Kondeková - triedy IVP variant B/C
5.A PaedDr. Gabriela Hámorská 1.IVP Mgr. Mária Tekeljaková
6.A Mgr. Marcela Budiská 2.IVP Mgr. Katarína Orlická
7.A Mgr. Zuzana Klaudíniová 3.IVP Mgr. Mária Huťková
8.A Mgr. Zlata Kurinská - triedy IVP - pre žiakov s autizmom
9.A Mgr. Alena Líšková 4.IVP Mgr. Tatiana Bukovská
5.IVP Mgr. Danica Filipová
6.IVP Mgr. Katarína Paulínyová
7.IVP Mgr. Mária Misárová
Praktická školaAsistenti učiteľa:
Mgr. Ľudmila Brisudová Ing. Silvia Bihariová
Učitelia bez trednictva: Mgr. Monika Cerovská
Ing. Ivo Kočvara Mária Hanková
Mgr. Alena Pálušová Mgr. Lenka Schindlerová
Vychovávatelia: Bc. Xénia Chutňáková
Eva Kučerová Mgr. Renáta Laceková
Bc. Janka Majerová 0,5 úv. Bc. Janka Majerová 0,5 úv.
Mgr. Ivana Rusnáková 0,5