Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum.... (Small)

 

Ukončenie odborných činností

Centra špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie

pri Špeciálnej základnej škole Ul. P.Mudroňa 46 v Martine

ku 31.12.2022.

 

Vážení rodičia, klienti, odborná verejnosť,

v súlade s §161n ods.1 školského zákona 245/2008 Z. z.

dochádza k zlúčeniu

Centra špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie

pri Špeciálnej základnej škole Ul. P.Mudroňa 46 v Martine

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

Ul. Červenej armády č. 1 v Martine.

 

S účinnosťou   od 1.januára 2023

bude poskytovať odborné činnosti  klientom bývalého Centra špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie pri Špeciálnej základnej škole Ul. P.Mudroňa 46 v Martine  

 

Centrum poradenstva a prevencie

Ulica Červenej armády č. 1

036 01 Martin

( budova  Martimex – 5. poschodie)

www.cpppapmartin.sk