Organizácia šk. roku

Organizácia školského roka 2022/2023

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022  pre žiakov Ul. Mudroňova 46
A variant:  8.15- 9.00 hod. v  triedach školy

B variant a Praktická škola : 8.00-8.45 hod. v triedach školy. 

Stretnutie zákonných zástupcov nových žiakov bude pred budovou školy.

Nástup do školy pre žiakov Ul. východná 16 bude dňa 6. septembra (utorok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2022.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 23. januára 2023.
Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 21. júna 2023.

Školské vyučovanie sa končí  30. júna 2023  vydaním vysvedčenia.

Informácie-2022-2023
2022-2023  skolsky-poriadok