Pedagogickí zamestnanci

MenoFunkciaĎalšie
Mgr. Ľudmila Brisudováriaditeľka
PaedDr. Gabriela Hámorskázástupkyňa riaditeľky
Monika Bajanovápedagogická asistentka 5.AT
Mgr. Miroslava Bielopotockátriedna učiteľka 7.AStolnotenisový krúžok
Ing. Silvia Bihariovátriedna učiteľka 2.ATkoordinátor MZ pedag.asistentov
Mgr. Monika Bryndzovápedagogická asistentka 2.C
Mgr. Marcela Budiskátriedna učiteľka 9.Akoordinátor primárnej prevencie
Počítačový krúžok
Mgr. Tatiana Bukovskátriedna učiteľka 4.AT
Mgr. Monika Cerovskátriedna učiteľka 2.C
Mgr. Danica Filipovátriedna učiteľka 5.AT
Mária Hankovápedagogická asistentka 1.Cvychovávateľka
Mgr. Zuzana Hermanovápedagogická asistentka 1.AT
Mgr. Mária Huťkovátriedna učiteľka 1.AT
RNDr. Mária Chorváthovápedagogická asistentka 1.B, 1.PŠ
Mgr. Gabriela Jurčiovátriedna učiteľka 1.PŠvedúca PK B variant, PŠ
Relaxačno-náučný krúžok
Mgr. Zuzana Klaudíniovátriedna učiteľka 2.PŠvýchovná poradkyňa
Mgr. Zuzana Kopasovátriedna učiteľka 1.C
PhDr. Chantal Alexandra Kozákovápedagogická asistentka 4.AT
Eva Kučerovávychovávateľka
Mgr. Renáta Lacekovátriedna učiteľka 6.ATvedúca MZ C variant, AT
Mgr. Radka Lepulicováučiteľka
Mgr. Alena Líškovátriedna učiteľka 4.Akoordinátor enviromentálnej výchovy, Výtvarný krúžok
Janka Lukácsovápedagogická asistentka 3.AT
Bc. Janka Majerovápedagogická asistentka 2.PŠvychovávateľka
Martina Majerovápedagogická asistentka 2.C
Mgr. Lucia Michálkovápedagogická asistentka 6.AT
Mgr. Katarína Paulínyovátriedna učiteľka 3.ATkoordinátor enviromentálnej výchovy
Mgr. Janka Revallovátriedna učiteľka 5.Avedúca PK A variant
Mgr. Katarína Smetanovátriedna učiteľka 2.B
PhDr. Tatiana Tešlovátriedna učiteľka 1.B
Ing. Ivo KočvaraFutbalový krúžok