Pedagogickí zamestnanci

MenoFunkciaĎalšie
Mgr. Ľudmila Brisudováriaditeľka
PaedDr. Gabriela Hámorskázástupkyňa riaditeľky
Monika Bajanovápedagogická asistentka 2.C
Ing. Silvia Bihariovátriedna učiteľka 2.ATkoordinátor MZ pedag.asistentov
Mgr. Marcela Budiskátriedna učiteľka 9.Akoordinátor primárnej prevencie
Počítačový krúžok
Mgr. Tatiana Bukovskátriedna učiteľka 4.AT
Mgr. Monika Cerovskátriedna učiteľka 2.C
PhDr. Magdaléna Francovátriedna učiteľka 7.Avedúca PK A variant
Mgr. Danica Filipovátriedna učiteľka 5.AT
Mária Hankovápedagogická asistentka 1.Cvychovávateľka
Mgr. Zuzana Hermanovápedagogická asistentka 1.AT
Mgr. Mária Huťkovátriedna učiteľka 1.AT
RNDr. Mária Chorváthovápedagogická asistentka 1.B, 1.PŠ
Mgr. Gabriela Jurčiovátriedna učiteľka 1.PŠvedúca PK B variant, PŠ
Relaxačno-náučný krúžok
Mgr. Zuzana Klaudíniovátriedna učiteľka 2.PŠvýchovná poradkyňa
Mgr. Zuzana Kopasovátriedna učiteľka 1.C
PhDr. Chantal Alexandra Kozákovápedagogická asistentka 4.AT
Eva Kučerovávychovávateľka
Mgr. Renáta Lacekovátriedna učiteľka 6.ATvedúca MZ C variant, AT
Mgr. Radka Lepulicováučiteľka
Mgr. Alena Líškovátriedna učiteľka 4.Akoordinátor enviromentálnej výchovy
Výtvarný krúžok
Janka Lukácsovápedagogická asistentka 3.AT
Bc. Janka Majerovápedagogická asistentka 2.PŠvychovávateľka
Mgr. Lucia Michálkovápedagogická asistentka 6.AT
Mgr. Alena Pálušovátriedna učiteľka 2.B
Mgr. Katarína Paulínyovátriedna učiteľka 3.ATkoordinátor enviromentálnej výchovy
Mgr. Janka Revallovátriedna učiteľka 5.A
Mgr. Ivana Rusnákovápedagogická asistentka 5.AT
Mgr. Katarína Smetanovápedagogická asistentka 2.B
PhDr. Tatiana Tešlovátriedna učiteľka 1.B