Pracovné ponuky

Ponuka pracovného miesta:

Aktuálne nie je žiadna pracovná ponuka

Názov školy:      

Špeciálna základná škola

Adresa sídla školy :

Ul. P.Mudroňa 46, Martin

Kontakty na zodpovednú osobu:

spzmt@spzmt.sk, 0911413404

Voľná pracovná pozícia.

  • x

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z.  a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.

Iné požiadavky:            

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť.

Termín doručenia žiadosti: x

Predpokladaný dátum prijatia: x