Pracovné ponuky

Ponuka pracovného miesta: UČITEĽ

Aktuálne  

Názov školy:     Špeciálna základná škola

Adresa sídla školy : Ul. P. Mudroňa 46, Martin

Kontakty na zodpovednú osobu: spzmt@spzmt.sk, 0911413404

Voľná pracovná pozícia: učiteľ

Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z.z.  a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.

Iné požiadavky:          

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť.

Termín doručenia žiadosti:

Predpokladaný dátum prijatia: