Kontakt

Špeciálna základná škola
Ul. P. Mudroňa 46
036 01 Martin
tel/fax: 043 4134004, 0911413404
e-mail: spzmt@spzmt.sk
www.spzmt.sk

elokované pracovisko  školy:
Ul. východná 16
tel: 043 4239949

stravovanie:(odhlasovanie deň vopred, najneskôr do 7.00h. príslušný deň)
P.Mudroňa 46 – ŠJ Obchodná akadémia
tel: 043/4224468

Ul. východná 16 – ŠJ Ul.východná
tel: 0908 236 457, e-mail: odhlasky@centrum.sk

Praktická škola
P. Mudroňa 46
036 01 Martin
tel: 043 4134004
e-mail:spzmt@spzmt.sk
www.spzmt.sk