Zmluvy 2018

Dodatok  k zmluve TV Hamza

dodatok č1 k zmluve SOŠ

zmluva SOŠ obchodu a služieb str1  zmluva SOŠ obchodu a služieb str2  zmluva SOŠ obchodu a služieb str3

Dodatok k zmluve Telecom str1  Dodatok k zmluve Telecom str2  Dodatok k zmluve Telecom str 3

Zmluva P-S_Pracovná zdravotná služba

Zmluva P-S_Požiarna ochrana

Zmluva P-S_IT_

Zmluva P-S_Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zmluva o dielo Real Fantasy 2018

Zmluva OA- o budúcej zmluve vecné bremeno

zmluva Mesto Martin

zmluva OA výpožička- 20.02.2018

9218.Zmluva_ZO (1)

zmluva ŠEVT 2018 str.4 zmluva ŠEVT 2018 str.3 zmluva ŠEVT 2018 str.2 zmluva ŠEVT 2018 str.1

zmluva výpožička- 20.02.2018

DAR.Z. STAVCHEM 2018

DAR .Z, Lombardini 2018

DAR. Z.geospektrum 2018