Kontakt

Špeciálna základná škola

Adresa:

Ul. P. Mudroňa 46
036 01 Martin

Telefón:

043/4134004
0911413404

E-mail:

spzmt@spzmt.sk

Webstránka:

www.spzmt.sk

VEDENIE ŠKOLYKontakty
Riaditeľka školyMgr. Ľudmila Brisudová043/4134004, 0911413404
spzmt@spzmt.sk
Zástupkyňa riaditeľkyPaedDr. Gabriela Hámorská043/4134004
mzastupca@spzmt.sk
EKONOMICKÝ ÚSEKKontakty
TajomníčkaMária Koniarová043/4134004
tajomnik@spzmt.sk
HospodárkaBeáta Matejovská043/4134004
hospodar@spzmt.sk
ÚčtovníčkaIveta Holotová043/4134004
uctovnik@spzmt.sk
elokované pracovisko školy

Ul. východná 16

036 01 Martin

tel: 043/4239949

PRAKTICKÁ ŠKOLA

Ul. P. Mudroňa 46
036 01 Martin
tel: 043/4134004, 0911413404
e-mail: spzmt@spzmt.sk
www.spzmt.sk

STRAVOVANIE
ŠZŠ:
Ul. P. Mudroňa 46
ŠJ Obchodná akadémia043/4224468
elokované pracovisko:
Ul. východná 16
ŠJ Ul. východná0908 236 457
odhlasky@centrum.sk
odhlasovanie deň vopred, najneskôr do 7:00 hod. príslušný deň