Novinky

Jeseň

v Našej škole…

V spolupráci s RÚVZ Martin sa v Našej škole uskutočnila beseda. Cieľom bolo žiakom vysvetliť ako správne dbať o hygienu, aby sme predchádzali chorobám, vychádzajúcim z nedostatočnej hygieny rúk. Naši žiaci dostali praktickú možnosť, naučiť sa techniku správneho umývania rúk od odborníčky. Žiakom sa beseda páčila a odniesli si cenné poznatky do ďalšieho života. Ďakujeme!


Jesenné tvorivé dielne

Posledný októbrový týždeň sa v Našej škole spoločne tvorilo. Tohtoročné jesenné tvorivé dielne priniesli „bohatú úrodu“ výrobkov. Chodby oboch budov školy (Ul.P.Mudroňa a Ul.východná) sa zaplnili farebnou jesennou výzdobou.


Zdravý úsmev

Medzi žiakov s poruchou autistického spektra s mentálnym postihnutím a žiakov C variantu na Ul. východná  zavítali študentky dentálnej hygieny Jarka a Erika. Láskavým prístupom oboznámili žiakov s preventívnym programom Zdravý úsmev. Žiaci si spolu s nimi hravou formou vyskúšali ako správne čistiť zuby. Triedili potraviny, ktoré sú pre naše zúbky vhodné a ktoré nie. Pomocou tušu vytvárali škodlivé baktérie. Jarke a Erike ďakujeme 😊


Deň zdravej výživy

Naša škola naplnila zdravými dobrotami. Tento deň bol venovaný zdravej výžive a pani učiteľky prichystali zaujímavé aktivity. Dobrovoľníci si zasúťažili v šúpaní mandarínok či pomarančov. Žiaci aj pani učiteľky z prinesených desiat vytvorili zdravý chodník. Pani učiteľka Alenka pripravila aj bohatú výstavku. Žiaci mohli vidieť, chytiť a ovoňať rôzne druhy ovocia a zeleniny. Pre porovnanie výstavka zahŕňala nielen zdravé, ale aj nezdravé potraviny.