Novinky

Spoločná aktivita so žiakmi ZŠ Dubčeka.


Pani učiteľka Alenka aktivitami preskúšala žiakov či vedia, ako chrániť našu planétu.. čo jej škodí.. a ako vedia triediť odpad..


…taký bol názov aprílovej zábavno-športovej aktivity.. všetci mali prísť oblečení v tričku naopak.. a pani učiteľky pripravili pre žiakov B variantu a praktickej školy 4 stanovišťa, na ktorých žiaci plnili veselé aktivity.. telocvičňa sa naplnila smiechom a dobrou náladou..


Naši žiaci sa v Turčianskej galérii na chvíľu zahrali na „umelcov“.


Piatok 12.4.2024 sme sa zapojili do akcie Deti a žiaci čistia mesto Martin..


Piatok 5. apríla sme využili krásne aprílové počasie a strávili príjemnú chvíľku na školskom dvore. Navštívil nás ujo Laco, lesník z Martina.. Priniesol nám stromčeky, ktoré nám pomohol, spoločne s pánom školníkom, vysadiť na našom školskom dvore.


V rámci spolupráce s našou českou partnerskou školou z Jičína sa celý marec v Našej škole niesol v zmysle českého jičínského zbojníka Rumcajsa. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť sa, kto Rumcajs bol, ako vyzeral, kde žil…

Stal sa súčasťou vyučovania, kde sme si o ňom čítali, počúvali audio rozprávky, pozerali veselé príbehy, vyrábali Rumcajsove čižmičky z modulovacej hmoty a hrali tieňové divadlo. Na vyučovacích hodinách sme prostredníctvom Rumcajsa rozvíjali grafomotoriku i matematické zručnosti, pracovali na úlohách v programe Alf…


Prajeme všetkým kolegyniam a kolegom krásny Deň učiteľov..

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ Ján Amos Komenský

Tento rok si ocenenie od mesta Martin pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala aj naša kolegyňa Renátka..V rámci týždňa finančnej gramotnosti pripravili študenti obchodnej akadémie pre našich žiakov aktivity.. žiaci poznávali euromince, skladali papierovú peňaženku.. zatancovali si na „europesničku“.. a odniesli si aj čokoládové euromince..


Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi.. žiaci Našej školy si počas celého dňa rôznymi aktivitami pripomínali deň vody.. o vode sa rozprávali, učili aj maľovali..


V priestoroch Turčianskej knižnice sa konala už tradičná recitačná súťaž našich žiakov. Programom sprevádzala moderátorka – pani učiteľka Gabika. Žiaci v jednotlivých kategóriách predniesli úryvky z poézie a prózy. Prednesy hodnotila porota pod vedením pani Zorky z Turčianskej Knižnice. Výhercom gratulujeme.


V týždni od 18.3. do 22.3. sme sa aj my zapojili do podujatia organizovaného Linkou detskej istoty..

Cieľom a hlavnou myšlienkou celoslovenského detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“ je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí..Vianočné aranžovanie z odpadového materiálu
Vianočné pečenie
s pani Marcelkou
Vianočné pečenie s rodičmi
Vianočný punč s rodičmi v praktickej škole
Darčeky pre seniorov
v DSS
Vianočný obed v praktickej škole


V rámci spolupráce so základnými školami organizujeme integrované stretnutia. Naši žiaci s autizmom spoločne tvorili so žiakmi ZŠ Dubčeka a ZŠ Bernoláka.


V Našej škole prebiehal ďalší ročník súťaže o najkrajšiu elektronickú vianočnú pohľadnicu. Žiaci v programe Skicár vytvorili zaujímavé kresby.


Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Krajina nádeje.


Na Luciu dievčatá a ženy poobliekané celé v bielom s husími perami vymetali kúty izieb, aby ich očistili od zlých síl. Aj my sme si tento zvyk pripomenuli. Naše preoblečené dievčatá povymetali kúty tried.


Na Mikuláša pripravili pani učiteľky zábavné aktivity pre žiakov. Tvorilo sa, aj športovalo.


Malých aj veľkých dnes navštívil Mikuláš so svojím sprievodom. Zavítali k nám od našich susedov z obchodnej akadémie. Ďakujeme!


Začiatkom decembra sme opäť sme tvorili. Tentokrát zimnú výzdobu, ktorá už skrášľuje priestory školy.


V spolupráci s RÚVZ Martin sa v Našej škole uskutočnila beseda. Cieľom bolo žiakom vysvetliť ako správne dbať o hygienu, aby sme predchádzali chorobám, vychádzajúcim z nedostatočnej hygieny rúk. Naši žiaci dostali praktickú možnosť, naučiť sa techniku správneho umývania rúk od odborníčky. Žiakom sa beseda páčila a odniesli si cenné poznatky do ďalšieho života. Ďakujeme!


Jesenné tvorivé dielne

Posledný októbrový týždeň sa v Našej škole spoločne tvorilo. Tohtoročné jesenné tvorivé dielne priniesli „bohatú úrodu“ výrobkov. Chodby oboch budov školy (Ul.P.Mudroňa a Ul.východná) sa zaplnili farebnou jesennou výzdobou.


Zdravý úsmev

Medzi žiakov s poruchou autistického spektra s mentálnym postihnutím a žiakov C variantu na Ul. východná  zavítali študentky dentálnej hygieny Jarka a Erika. Láskavým prístupom oboznámili žiakov s preventívnym programom Zdravý úsmev. Žiaci si spolu s nimi hravou formou vyskúšali ako správne čistiť zuby. Triedili potraviny, ktoré sú pre naše zúbky vhodné a ktoré nie. Pomocou tušu vytvárali škodlivé baktérie. Jarke a Erike ďakujeme 😊


Deň zdravej výživy

Naša škola naplnila zdravými dobrotami. Tento deň bol venovaný zdravej výžive a pani učiteľky prichystali zaujímavé aktivity. Dobrovoľníci si zasúťažili v šúpaní mandarínok či pomarančov. Žiaci aj pani učiteľky z prinesených desiat vytvorili zdravý chodník. Pani učiteľka Alenka pripravila aj bohatú výstavku. Žiaci mohli vidieť, chytiť a ovoňať rôzne druhy ovocia a zeleniny. Pre porovnanie výstavka zahŕňala nielen zdravé, ale aj nezdravé potraviny.