O škole

Nájdete nás…

Hlavná budova školy sa nachádza

na Ul. P. Mudroňa 46

v centre mesta Martin,

v blízkosti  OC Galéria

a vedľa Obchodnej akadémie v Martine.

Elokované pracovisko školy

sa nachádza

na sídlisku Sever – Ul. východná 16.

PC190007 (Small)

Niečo o nás…

NAŠA ŠKOLA je špecializovaným pracoviskom, ktoré ponúka školské služby žiakom s  mentálnym a viacnásobným postihnutím, ako aj poradenské služby rodičom, pedagógom i verejnosti.

Organizačnou zložkou špeciálnej základnej školy je praktická škola.

Súčasťou školy sú zariadenia:

  • školský klub detí
  • centrum voľného času