Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2023/2024

  • Školský rok sa začína 1.septembra 2023.
  • Školské vyučovanie sa začína 4.septembra 2023.
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. januára 2024 (streda).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok).
  • Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 22. januára 2024.
  • Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 24. júna 2024.
  • Školské vyučovanie sa končí  28. júna 2024  vydaním vysvedčenia.

Termíny prázdnin v školskom roku 2023/2024

Chcete prežiť so svojím dieťaťom chvíle voľna ?
Neviete kedy má prázdniny ?

Naplánujte si ich podľa nasledujúcich termínov:

Jesenné:            30.10. – 31.10.2023
Vianočné:          23.12.2023 – 07.01.2024
Jarné:                  19.2. – 23.2.2024
Veľkonočné:      28.3. – 2.4.2024
Letné:                   1.7. – 31.8.2024

Želáme Vám príjemné spoločné chvíle.