Prijatie do ŠZŠ

V prípade záujmu o prijatie do špeciálnej základnej školy v školskom roku 2024/2025

je nutné kontaktovať riaditeľku školy: 0911413404  –  Mgr. Ľudmila Brisudová

najneskôr do 30. apríla 2024.