Krúžková činnosť

Výtvarný krúžok: 

Mgr. Alena Líšková

Počítačový krúžok: 

Mgr. Marcela Budiská

Relaxačno-náučný krúžok:

Mgr. Gabriela Jurčiová